El Ramon Solé ens envia aquest record de Bueyes i Baf

I diu: Es tracta d’un petit imprès que ara se’n diria flyer i potser abans fins i tot érem capaços de dir “prospecte”. El paper de format DINA5, més o menys, anuncia un concert a la Sala Newman. No sé quin any va ser. Potser cap al 74, perquè els Bueyes van tocar barrejats amb nosaltres, potser ja tenien algú a la mili.
L’entrada a 10 ptes ja era simbòlica en aquella època. Aquesta pasquins els imprimia el Rosselló, àlies Pastanaga, que després va destacar per les seves publicacions naturistes.

Gracies Ramon
Canti

Aquí va el cartell del concert d’Eix de Baf al bar de la piscina de Molins de Rei sol·licitat pel Josep Bergada. Cortesia del Ramon Solé