Un fragment de la pel·liícula Iconockaut de José M.Nunes rodat a l’interior del bar l’Ascensor l’any 1974. Amb Joan Miralles com a protagonista i el genial pianista del qual no hem pogut saber el nom. Una escena que respira ecos d’etilisme.
L’Ascensor situat al Carrer de Bellafila núm. 3 és un dels pocs bars de la Barcelona dels 70 que es manté actualment. Com bé deia l’amic Hippy Vicente, anteriorment s’anomenava El Pierrot. El 1970 es va convertir en l’Ascensor i adornar amb la característica porta-ascensor modernista.