qui son aquests?

una foto més de les que vaig trobant al meu arxiu fotogràfic.
jacky (Joaquim Calvó)