La cortina de l’entrada al Zeleste del carrer Platería
Fotografia de Francesc Fàbregas
Publica La Web Sense Nom per cortesia de Francesc Fàbregas (drets de còpia)